Nasza infrastruktura

Wykorzystywana przez nas infrastruktura sprzętowa to markowe serwery firm Supermicro i HP. Serwery są zlokalizowane w centrum danych Datahouse w Warszawie oraz we własnych pomieszczeniach serwerowych w Krakowie (serwery backup). Na opisanej wyżej infrastrukturze funkcjonuje nasz autorski system monitoringu oparty o Icinga, który umożliwia nam monitorowanie stanu Twojego serwera i usług uruchomionych na nim. Takie zaplecze techniczne umożliwia monitorowanie z dwóch niezależnych lokalizacji.

Uzupełnieniem naszej infrastruktury są instancje cloud chmury Oktawave, które są odpowiedzialne za hosting dedykowany naszych klientów. Pozostałe elementy infrastruktury to routery, przełączniki oraz firewalle firmy Cisco.

Twój serwer jest w dobrych rękach

Apache HTTP Server Project BackupPC: Open Source Backup System Debian GNU/Linux Exim high-performance HTTP server MySQL OpenLDAP Kernel Based Virtual Machine Samba Apache SpamAssassin Project ClamAV antivirus engine IMAP and POP3 email server