Minimalne wymagania

W celu zapewnienia usługi administracji serwer, którym będziemy administrować musi spełniać minimalne wymagania. Dzięki temu mamy pełną kontrolę nad serwerem, i w razie problemów sprzętowych lub programowych mamy możliwość wykonywania prac serwisowych. Jeżeli serwer nie spełnia minimalnych wymagań to usługa administracji serwera także może być świadczona, lecz czas reakcji oraz prace serwisowe negocjowane są indywidualnie.

Minimalne wymagania:

  • sprzęt serwerowy ma mniej niż 3 lata,
  • sprzęt sieciowy ma mniej niż 5 lat (przełączniki, firewalle, routery),
  • sprzęt sieciowy i serwerowy posiada wsparcie gwarancje producenta lub jest zapewniona redundantność,
  • system operacyjny i oprogramowanie serwera jest legalne i zawiera licencję (jeżeli jest wymagana),
  • system operacyjny serwera widnieje na liście wspieranego oprogramowania,
  • serwer posiada system zdalnego zarządzania wraz z możliwością zarządzania zasilania (Dell DRAC, HP ILO, IPMI2.0 lub zewnętrzny IP KVM),
  • system posiada partycję wymiany dwa razy większą niż pamięć RAM,
  • serwer posiada firewall sprzętowy lub uruchomiony jest programowy.

Twój serwer jest w dobrych rękach

Apache HTTP Server Project BackupPC: Open Source Backup System Debian GNU/Linux Exim high-performance HTTP server MySQL OpenLDAP Kernel Based Virtual Machine Samba Apache SpamAssassin Project ClamAV antivirus engine IMAP and POP3 email server