Współpraca

Zasady rozpoczęcia współpracy przy każdym zleceniu jednorazowym, rozpoczęciu dłuższej współpracy z zakresu administracji serwerem czy doradztwie, określone zostały poniżej w trzech etapach.

1. Umowa zachowania poufności danych

Taką umowę podpisujemy zawsze z każdą firmą lub klientem bez względu na to jakie dane znajdują się na serwerze. Umowa zostaje podpisana na czas nieokreślony, wygasa po zakończeniu współpracy z zachowaniem karencji (12 miesięcy). Umowa taka chroni obydwie strony.

2. Analiza serwera oraz zakresu prac wraz z wyceną

Nasi administratorzy zalogują się na Twój serwer i przenalizują zakres prac w przypadku zlecenia jednorazowego. W przypadku rozpoczęcia współpracy dotyczącej administracji serwera napiszą plan działań związanych z podłączeniem serwera do naszego systemu monitoringu. Otrzymasz harmonogram prac, które zostaną wykonane, wraz z wyceną.

3. Podpisanie umowy

Ostatni etap, który potwierdza rozpoczęcie współpracy między nami jest przeprowadzany na podstawie harmonogramu z punktu drugiego.

Poniżej do pobrania wzór umowy zlecenia jednorazowego, usługi administracji serwera oraz umowy zachowania poufności danych.

Wzory dokumentów do pobrania

Umowa zachowania poufności danych (Umowa o zachowaniu poufnosci.pdf)

Twój serwer jest w dobrych rękach

Apache HTTP Server Project BackupPC: Open Source Backup System Debian GNU/Linux Exim high-performance HTTP server MySQL OpenLDAP Kernel Based Virtual Machine Samba Apache SpamAssassin Project ClamAV antivirus engine IMAP and POP3 email server